Telefon: +420 604 859 599

Cestovní pojištění

Nyní se zvýšeným limitem na léčebné výdaje až na 5 miliónů Kč za osobu!

 

Pro Vaši cestu do zahraničí  Vám nabízíme sjednání balíčku cestovního pojištění Kooperativa pojišťovna a.s. za zvýhodněnou cenu, a to v tomto rozsahu s následujícím limitem na každou pojištěnou osobu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí - limit 5 000 000 Kč/osobu

V rámci limitu pojistného plnění pro léčebné výlohy v zahraničí:

Asistenční služby:

Úrazové pojištění:

Pojištění zavazadel - limit 30 000 Kč/osobu

Pojištění odpovědnosti - limit 4 000 000 Kč/osobu

Pojištění na storno - 80% ze stornopoplatku - limit 15 000 Kč/osobu.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport. Úplné znění pojistných podmínek je k dispozici v cestovní kanceláři a je součástí pokynů k zájezdu nebo pobytu.

Cena pojištění:

Rozhodující je dosažený věk pojištěné osoby v průběhu zájezdu nebo pobytu.

 

Vyjádření pojišťovny Kooperativa k platnosti cestovního pojištění v létě 2020:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR sleduje rizikovost nákazy nemocí COVID-19 a jejího rozšíření v Evropě a připravilo rozdělení rizikovosti jednotlivých států podle barev – tzv. „Semafor“

Pro méně rizikové, zeleně a oranžově označené země, tak budou z rozhodnutí MZV od 15. června 2020 platit volnější pravidla, kdy turisté nebudou muset při návratu z nich absolvovat test na nemoc COVID-19 ani karanténu.

Kooperativa bude po tomto datu v zeleně a oranžově označených zemích hradit z pojištění léčebných výloh i pojistné události související s onemocněním COVID-19.

Ministerstvo zdravotnictví bude vyhodnocovat jednou týdně data ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí) a na jejich základě se bude zařazení zemí dle vývoje tamní epidemiologické situace měnit na webu koronavirus.mzcr.cz.

Z případných škod z pojištění nevyužité cestovní služby jsou s titulu obecné výluky na epidemii/pandemii škody nelikvidní. O případném umístění do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v karanténě.

Cestovní pojištění se nevztahuje na náklady na tento pobyt ani na náhradu ušlé mzdy v souvislosti s karanténou, náklady na prodloužené parkování na letišti, náhradní dopravu do ČR, letenky apod.