Telefon: +420 604 859 599

Cestovní pojištění

Nyní se zvýšeným limitem na léčebné výdaje až na 5 miliónů Kč za osobu!

 

Pro Vaši cestu do zahraničí  Vám nabízíme sjednání balíčku cestovního pojištění Kooperativa pojišťovna a.s. za zvýhodněnou cenu, a to v tomto rozsahu s následujícím limitem na každou pojištěnou osobu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí - limit 5 000 000 Kč/osobu. Platí rovněž pro případ onemocnění Covid-19.

Asistenční služby:

Úrazové pojištění:

Pojištění zavazadel - limit 30 000 Kč/osobu

Pojištění odpovědnosti - limit 4 000 000 Kč/osobu

Pojištění na storno - 80% ze stornopoplatku - limit 15 000 Kč/osobu. Týká se i v případě zrušení účasti z důvodu onemocnění Covid-19

 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí není sjednáno v rozsahu aktivní sport. Úplné znění pojistných podmínek je k dispozici v cestovní kanceláři a je součástí pokynů k zájezdu nebo pobytu. Rovněž si je můžete stáhnout zde.

Cena pojištění:

Rozhodující je dosažený věk pojištěné osoby v průběhu zájezdu nebo pobytu.

 

Vyjádření pojišťovny Kooperativa k rozsahu cestovního pojištění:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 1897 (dále jen „pojišťovna“), činí tímto v souladu s ustanovením § 2884 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento veřejný příslib, kterým rozšiřuje pojistné krytí z cestovního pojištění v souvislosti s onemocněním Covid-19 za podmínek a v rozsahu níže uvedeném. Příslib je platný od 1. 7. 2022 a trvá po celou dobu jeho zveřejnění na internetových stránkách pojišťovny www.koop.cz.

Všem pojištěným z pojistných smluv cestovního pojištění i ze smluv cestovního pojištění pro opakované výjezdy (zejm. cestovní pojištění KOLUMBUS, cestovní pojištění KOLUMBUS ABONENT, pojištění k osobním účtům ČS, pojištění PREMIER, pojištění EPB, cestovní pojištění sjednané rámcovými pojistými smlouvami....) platných a účinných v době trvání tohoto příslibu, které obsahují pojištění léčebných výloh v zahraničí, poskytne pojišťovna, nad rámec ujednání pojistné smlouvy vč. pojistných podmínek, pojistné plnění za pojistné události z pojištění léčebných výloh v souvislosti s onemocněním covid-19 na turistické cestě i pracovní cestě nařízené zaměstnavatelem se sídlem v ČR

Pojistné krytí dle výše uvedeného příslibu se nevztahuje na případy, kdy jste byli v zahraničí nebo při zpáteční cestě ze zahraničí prokazatelně nuceni vynaložit nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do ČR z důvodu nařízené karantény související s onemocněním COVID-19.

 

Ke stažení